Анонси

Міський геометричний семінар

17 лютого 2020 року

Тема: «Прості замкнуті геодезичні на правильних тетраедрах в сферичному просторі».

Д. Сухоребська (по спільній роботі з О.А. Борисенко)

17.02.2020 р. o 15-20, в ауд. 6-49

Міський геометричний семінар

10 лютого 2020 року

Тема: «Прості замкнуті геодезичні на правильних тетраедрах в сферичному просторі».

Д. Сухоребська (по спільній роботі з О.А. Борисенко)

10.02.2020 р. o 15-20, в ауд. 6-49

Міський геометричний семінар (спільно з ФТІНТ НАНУ)

12 грудня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 17.12.18 р.

Буде представлено доповідь Борисенка О. А.

Тема: "Циліндричність повних підмноговидів в просторі Мінковського"

Міський геометричний семінар

24 жовтня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 29.10.18 р.

Буде представлено доповідь Болотова Д. В.

Тема: "Геометрія розшарувань поліноміального зростання зі скінченною топологією шарів на 3-многовидах"

Міський геометричний семінар

16 жовтня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 22.10.18 р.

Буде представлено доповідь Потапенка І. В. (старший викладач кафедри дифереціальних рівнянь, геометрії та топології)

(ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА)

Тема: "ІНФІНІТЕЗИМАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНОНЬ З ЗАДАНОЮ ВАРІАЦІЄЮ РІМАНОВОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ".

Міський геометричний семінар

2 жовтня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 08.10.18 р.

Буде представлено спільна доповідь Борисенка О. А. та Сухоребської Д.Д.

Тема: "Повна класифікація простих замкнених геодезичних на правильних тетраедрах у просторі Лобачевсткого"

Міський геометричний семінар

27 вересня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 01.10.18 р.

Буде представлено доповідь Сухоребської Д.Д.

Тема: "Узагальнена кривизна і супутні теми"

Міський геометричний семінар

21 вересня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 24.09.18 р.

Буде представлено доповідь Горькавого В. О.

"Про одну інтегральну нерівності для замкнутих кривих"

​Міський геометричний семінар

17 вересня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 17.09.18 р.

Буде представлено доповідь Черевко Є.В.

(Одеський національний економічний університет)

Тема: "Геометрія спеціальних дифеоморфізмів локально конформно-келерових многовидів".

(за матеріалами кандидатської дисертації).

Міський геометричний семінар

14 травня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 21.05.18 р.

Буде представлено доповідь О. Л. Ямпольського

Тема: "Про катакаустіках гіперповерхонь в Евклідовому просторі"

Міський геометричний семінар

18 квітня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 23.04.18 р.

Буде представлено доповідь О. М. Гуріна

Тема: "Про опуклі багатогранники, грані яких відмінні від правильних, але розгортка

багатогранника допускає нормальне розбиття на одні лише правильні багатокутники"

Міський геометричний семінар

10 квітня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 16.04.18 р.

Буде представлено доповідь Д. В. Болотова

Тема: "Про шарування недодатньої кривини на замкнених тривимірних многовидах"

Міський геометричний семінар

26 березня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 02.04.18 р.

Буде представлено доповідь С.Ю. Ігнатович

Тема: «Метод рядів і вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем».

Міський геометричний семінар

15 березня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 19.03.18 р.

Буде представлено доповідь Є.О. Полуляха (інститут математики, Київ)

Тема: « Топологія сингулярних шарувань на поверхнях».

Міський геометричний семінар переноситься з 05.03.2018 на 12.03.2018

4 березня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 12.03.18 р.

Буде представлено доповідь О.Л. Ямпольського

«Гіперповерхні постійного нахилу в n-вимірному Евклідовому просторі».

Міський геометричний семінар

27 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 05.03.18 р.

Буде представлено доповідь О.Л. Ямпольського

«Гіперповерхні постійного нахилу в n-вимірному Евклідовому просторі».

Міський геометричний семінар

21 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 26.02.18 р.

Буде представлено доповідь Д. Г. Шепельського

«Задача Рімана-Гільберта і нелінійні інтегровані рівняння».

Міський геометричний семінар

12 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 19.02.18 р.

Буде представлено доповідь Г. М. Фельдмана.

«Ймовірнісні і статистичні завдання на групах».

Міський геометричний семінар

12 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 05.02.18 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А.

 «Дія оператора Монжа-Ампера на поліноми».

Міський геометричний семінар

24 січня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 29.01.18 р.

Борисенко О.А., Сухоребська Д.Д.

Тема: «Замкнені геодезичні на правильних тетраедрах в просторі Лобачевського».

Міський геометричний семінар

15 січня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 22.01.18.

Доповідач - Юлія Сорока

(кафедри геометрії, топології і динамічних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Тема - "Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних поверхнях".

Засідання Харківського математичного товариства

11 грудня 2017 року

19 грудня в 15.15, ауд. імені О.В. Погорєлова (6-49)
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

відбудеться засідання Харківського математичного товариства,

присвячене 150-річчю від дня народження Д.М. Синцова.

На порядку денному дві доповіді:

1. О.А. Борисенко. Життєвий шлях Д.М. Синцова
2. Д.В. Болотов. Контактна геометрія на компактних многовидах.

Міський геометричний семінар

21 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 25.09.17 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А. «Відкриття гравітаційних хвиль. II».

Доповідь присвячується пам'яті В.І. Денисову

Міський геометричний семінар

13 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 18.09.17 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А.  «О гравітаційних хвилях. I».

Міський геометричний семінар

13 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 11.09.17 р.

Буде представлено доповідь Черевко Є. В. (Одеський національний економічний університет) «Дифеоморфізми конформно-келерових многовидів».

Міський геометричний семінар

6 березня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 13.03.17 р.

Буде представлено доповідь Гречневої Марини (Запорізький національний університет) «Диференціальна геометрія поверхні простору Мінковського та її грасманового образу».

Міський геометричний семінар

7 лютого 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 13.02.17 р.

Буде представлено доповідь Богдана Фещенка (Інститут математики НАН України, м. Київ) «Деформації гладких функцій на 2-торі».

Міський геометричний семінар

7 листопада 2016 року

     Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 07.11.16.

     Буде представлено доповідь ст. наукового співробітника ФТІНТ НАНУ, д.ф.-м.н. Д. В. Болотова «Слоеный аналог гипотезы Милнора».

Міський геометричний семінар

27 жовтня 2016 року

       Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 31.10.16.

        Буде представлено доповідь ст. наукового співробітника ФТІНТ НАНУ, д.ф.-м.н. Д. В. Болотова «Слоеный аналог гипотезы Милнора».