Анонси

Міський геометричний семінар

15 березня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 19.03.18 р.

Буде представлено доповідь Є.О. Полуляха (інститут математики, Київ)

Тема: « Топологія сингулярних шарувань на поверхнях».

Міський геометричний семінар переноситься з 05.03.2018 на 12.03.2018

4 березня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 12.03.18 р.

Буде представлено доповідь О.Л. Ямпольського

«Гіперповерхні постійного нахилу в n-вимірному Евклідовому просторі».

Міський геометричний семінар

27 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 05.03.18 р.

Буде представлено доповідь О.Л. Ямпольського

«Гіперповерхні постійного нахилу в n-вимірному Евклідовому просторі».

Міський геометричний семінар

21 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 26.02.18 р.

Буде представлено доповідь Д. Г. Шепельського

«Задача Рімана-Гільберта і нелінійні інтегровані рівняння».

Міський геометричний семінар

12 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 19.02.18 р.

Буде представлено доповідь Г. М. Фельдмана.

«Ймовірнісні і статистичні завдання на групах».

Міський геометричний семінар

12 лютого 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 05.02.18 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А.

 «Дія оператора Монжа-Ампера на поліноми».

Міський геометричний семінар

24 січня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 29.01.18 р.

Борисенко О.А., Сухоребська Д.Д.

Тема: «Замкнені геодезичні на правильних тетраедрах в просторі Лобачевського».

Міський геометричний семінар

15 січня 2018 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 22.01.18.

Доповідач - Юлія Сорока

(кафедри геометрії, топології і динамічних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Тема - "Автоморфізми шарувань на двовимірних некомпактних поверхнях".

Засідання Харківського математичного товариства

11 грудня 2017 року

19 грудня в 15.15, ауд. імені О.В. Погорєлова (6-49)
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

відбудеться засідання Харківського математичного товариства,

присвячене 150-річчю від дня народження Д.М. Синцова.

На порядку денному дві доповіді:

1. О.А. Борисенко. Життєвий шлях Д.М. Синцова
2. Д.В. Болотов. Контактна геометрія на компактних многовидах.

Міський геометричний семінар

21 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 25.09.17 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А. «Відкриття гравітаційних хвиль. II».

Доповідь присвячується пам'яті В.І. Денисову

Міський геометричний семінар

13 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 18.09.17 р.

Буде представлено доповідь Амінова Ю. А.  «О гравітаційних хвилях. I».

Міський геометричний семінар

13 вересня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 11.09.17 р.

Буде представлено доповідь Черевко Є. В. (Одеський національний економічний університет) «Дифеоморфізми конформно-келерових многовидів».

Міський геометричний семінар

6 березня 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 13.03.17 р.

Буде представлено доповідь Гречневої Марини (Запорізький національний університет) «Диференціальна геометрія поверхні простору Мінковського та її грасманового образу».

Міський геометричний семінар

7 лютого 2017 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник – член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 13.02.17 р.

Буде представлено доповідь Богдана Фещенка (Інститут математики НАН України, м. Київ) «Деформації гладких функцій на 2-торі».

Міський геометричний семінар

7 листопада 2016 року

     Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 07.11.16.

     Буде представлено доповідь ст. наукового співробітника ФТІНТ НАНУ, д.ф.-м.н. Д. В. Болотова «Слоеный аналог гипотезы Милнора».

Міський геометричний семінар

27 жовтня 2016 року

       Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О. А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 31.10.16.

        Буде представлено доповідь ст. наукового співробітника ФТІНТ НАНУ, д.ф.-м.н. Д. В. Болотова «Слоеный аналог гипотезы Милнора».

Міський геометричний семінар

25 квітня 2016 року

У понеділок, 25.04.16, відбудеться доповідь К.Д. Драча "Потоки кривини гіперповерхонь в центральному полі сил" (продовження) (оглядова доповідь за статтею O. Schnurer, K. Smoczyk, Evolution of hypersurfaces in central force fields).

Міський геометричний семінар

18 квітня 2016 року

У понеділок, 18.04.16, відбудеться доповідь К.Д. Драча "Потоки кривини гіперповерхонь в центральному полі сил" (оглядова доповідь за статтею O. Schnurer, K. Smoczyk, Evolution of hypersurfaces in central force fields).

IV International Conference "Analysis and Mathematical Physics"

13 червня 2016 року

The Mathematical Division of the B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (Kharkiv, Ukraine) is organizing the IV International Conference "Analysis and Mathematical Physics", to be held at the ILTPE June 13-17, 2016.

Conference "Modern Advances in Geometry and Topology"

12 вересня 2016 року

The international conference Modern advances in geometry and topology will be held in Karazin University in honor of professor Alexander A. Borisenko to emphasize his diverse contribution to geometry and to celebrate his 70th birthday.

Міський геометричний семінар

11 квітня 2016 року

В понеділок, 11.04.2016 р., відбудеться доповідь І.В. Потапенко (Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова) "Інфінітезимальні деформації поверхонь з фіксованою варіацією ріманової зв’язності" (анотація доповіді).

Міський геометричний семінар

4 квітня 2016 року

Чергове засідання міського геометричного семінару (керівник - член-кореспондент НАН України, професор, д.ф.-м.н. О.А. Борисенко) відбудеться в понеділок, 04.04.16 р.

Буде представлено доповідь І. Ю. Власенка (Інститут математики НАН України) "Динаміка внутрішніх відображень" (анотація доповіді).

Міський геометричний семінар

28 березня 2016 року

В понеділок, 28.03.2016 р., відбудеться доповідь О.О. Шугайло (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) "Афінна кривина плоских геодезичних на афінних гіперповерхнях" (анотація доповіді).

Міський геометричний семінар

11 березня 2016 року

В понеділок, 14.03.2016 р., відбудеться доповідь В. І. Бабенка (ФТІНТ НАН України) "Оцінки гаусової кривизни строго опуклою поверхні , що залежать від її інтегральних параметрів".

Міський геометричний семінар

1 лютого 2016 року

В понеділок, 01. 02. 2016 р., відбудеться доповідь Драча К. Д. "Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових просторах" (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 01.01.04 - геометрія і топологія).

Міський геометричний семінар

30 листопада 2015 року

В понеділок, 30.11.2015 р., відбудеться доповідь Гуріна О. М. "Про теорему Александрова О. Д. існування багатогранника з даною розгорткою".

Харківське математичне товариство

23 листопада 2015 року

Запрошуємо на засідання Харківського математичного товариства усіх бажаючих! В понеділок, 23.11.2015р., відбудеться доповідь професора М. Зарічного (ЛНУ імені І. Франка) "Асимптотичні властивості просторів та груп"

Міський геометричний семінар

23 листопада 2015 року

В понеділок, 23. 11. 2015 р., відбудеться доповідь Петрова Є.В. "Узагальнення поняття кривини в субрiмановiй геометрії".

Міський геометричний семінар

9 листопада 2015 року

В понеділок, 09.11.15, відбудеться доповідь Амінова Ю.А. (ФТІНТ) "Стійкі і нестійкі мінімальні поверхні і проблема Хопфа".

Міський геометричний семінар

1 жовтня 2015 року

В четвер, 01.10.15, відбудеться доповідь Дмитра Валерійовича Болотова (ФТІНТ) "Роль фундаментальной группы в вопросах римановой геометрии" (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.04 "геометрія і топологія").