Наукові напрями

  1.  Зовнішня геометрія багатовимірних підмноговидів в різних охоплюючих просторах: евклідовому, просторах постійної кривини, однорідних і симетричних просторах, ріманових, псевдоріманових, фінслерових і субріманових многовидах. Їх метричні і топологічні властивості.
  2.  Грасманів образ підмноговидів.
  3.  Опуклі гіперповерхні в ріманових многовидах, в просторах постійної кривини.
  4.  Шарування на ріманових многовидах: сідлові, опуклі, параболічні.
  5.  Розшарування над рімановими многовидами: дотичне розшарування ріманового многовида, нормальне розшарування підмноговидів ріманова або псевдоріманова многовида.
  6.  Келерова геометрія.
  7.  Глобальна ріманова геометрія многовидів недодатної кривини.

Наукові звіти

Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2008 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2009 рік

Анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2010 рік

Анотований звіт про науково-дослідну роботу за 2011 рік

Звіт про науково-дослідну роботу за 2011 рік