Склад секції

Ямпольський Олександр ЛеонідовичЯмпольський Олександр Леонідович Ямпольський Олександр Леонідович доцент кафедри фундаментальної математики, зав. кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент

Драч Костянтин ДмитровичДрач Костянтин Дмитрович Драч Костянтин Дмитрович кандидат фізико-математичних наук

Ликова Ольга ВолодимирівнаЛикова Ольга Володимирівна Ликова Ольга Володимирівна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Невмержицька Олена МиколаївнаНевмержицька Олена Миколаївна Невмержицька Олена Миколаївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Петров Євген В’ячеславовичПетров Євген В’ячеславович Петров Євген В’ячеславович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Шугайло Олена ОлексіївнаШугайло Олена Олексіївна Шугайло Олена Олексіївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Болотов Дмитро ВалерійовичБолотов Дмитро Валерійович Болотов Дмитро Валерійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник фтінт

Горькавий Василь ОлексійовичГорькавий Василь Олексійович Горькавий Василь Олексійович доктор фізико-математичних наук, доцент

Власенко Дмитро  ІвановичВласенко Дмитро  Іванович Власенко Дмитро Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Доля  Петро  ГригоровичДоля  Петро  Григорович Доля Петро Григорович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Кац Ірина ВолодимирівнаКац Ірина Володимирівна Кац Ірина Володимирівна провідний інженер

Курінний Григорій ЧарльзовичКурінний Григорій Чарльзович Курінний Григорій Чарльзович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Розклад занять на сьогодні

Ямпольський О.Л.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30
Петров Є.В.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30

Розклад на тиждень

Доля Петро Григорович

доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Обрані публікації

Доля П.Г. Вирішення однорідних крайових задач вільних коливань скінченної струни // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, т.4, № 2 , С. 237 - 251 (англійська), 2008

В роботі побудовані явні формули для вирішення рівнянь коливань однорідної скінченної струни з вільними кінцями, а також з одним закріпленим та іншим вільним кінцем.

Доля П.Г. Про один спосіб представлення кускових поліномів в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 833, вип.10. – С.110-120, 2008

Для кусково-поліноміальних функцій та кривих наводяться загальні рівняння, в яких використовується функція абсолютного значення. Доводиться єдиність такого зображення. Побудовані рівняння ломаної та інтерполяційного кубічного сплайну. Отримано загальне рівняння складеної кривої Бернштейна – Бєзьє, коли вершини багатокутників Бєзьє всіх сегментів задані.

Доля П.Г. Про один спосіб представлення поліноміальних сплайнів в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 775, вип.7. – С.130-139, 2007

Запропоновано єдиний формульний вираз для представлення поліноміального сплайну довільного порядку. Коефіцієнти у формулі виражаються через коефіцієнти поліноміальних сегментів сплайну. Кожному вузлу у рівнянні відповідає одночлен, який має в собі функцію модуля.

Доля П.Г. Розв'язання крайової задачі для неоднорідного рівняння коливань скінченної струни з однорідними граничними умовами // Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. Lapunov memorial conference., Book of abstracts, – p. 38-39 (En), 2007

Отримано рішення крайової задачі для неоднорідного рівняння коливань скінченної струни з однорідними граничними умовами

Доля П.Г. Періодичне продовження функцій та рішення рівняння коливання струни в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 733, вип.6. – С.106-116 (російська), 2006

Запропоновані формули періодичного продовження функцій з відрізка на всю дійсну вісь. Вони використовуються при побудові явного рішення першої крайової задачі для одновимірного хвильового рівняння на скінченому відрізку. Наведені формули для підрахунку первісних кусково-неперервних функцій.

Доля П.Г. Моделювання кусково-гладких неперервних функцій та кривих. // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 661 вип.4. – С.97-103 (російська), 2005

Запропоновано метод складання аналiтичних рiвнянь для кусково-гладких неперервних функцiй. Вони використовуються для моделювання неперервних кривих складених з криволiнiйних сегментiв з вiдомими параметричними рiвняннями.

Доля П.Г. Моделювання складених поверхонь в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 703, вип.5. – С.87 - 94 (російська), 2005

Запропоновано метод складання загальних аналітичних виразів для рівнянь неперервних поверхонь, складених з різноманітних секцій з відомими рівняннями. Збудовано загальне рівняння кусково-лінійчастої поверхні натягненої на каркас, складений з ряду просторових кривих які не перехрещуються.