Склад секції

Ямпольський Олександр ЛеонідовичЯмпольський Олександр Леонідович Ямпольський Олександр Леонідович доцент кафедри фундаментальної математики, зав. кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент

Драч Костянтин ДмитровичДрач Костянтин Дмитрович Драч Костянтин Дмитрович кандидат фізико-математичних наук

Ликова Ольга ВолодимирівнаЛикова Ольга Володимирівна Ликова Ольга Володимирівна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Невмержицька Олена МиколаївнаНевмержицька Олена Миколаївна Невмержицька Олена Миколаївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Петров Євген В’ячеславовичПетров Євген В’ячеславович Петров Євген В’ячеславович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Шугайло Олена ОлексіївнаШугайло Олена Олексіївна Шугайло Олена Олексіївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Болотов Дмитро ВалерійовичБолотов Дмитро Валерійович Болотов Дмитро Валерійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник фтінт

Горькавий Василь ОлексійовичГорькавий Василь Олексійович Горькавий Василь Олексійович доктор фізико-математичних наук, доцент

Власенко Дмитро  ІвановичВласенко Дмитро  Іванович Власенко Дмитро Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Доля  Петро  ГригоровичДоля  Петро  Григорович Доля Петро Григорович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Кац Ірина ВолодимирівнаКац Ірина Володимирівна Кац Ірина Володимирівна провідний інженер

Курінний Григорій ЧарльзовичКурінний Григорій Чарльзович Курінний Григорій Чарльзович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Розклад занять на сьогодні

Ямпольський О.Л.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30
Петров Є.В.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30

Розклад на тиждень

Невмержицька Олена Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Обрані публікації

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Лінійчаті поверхні як псевдосферичні конгруенції (рос.) // Proc. Intern. Geom. Center, 2009 2(2) 21–37, 2009

Для двомірних лінійчатих поверхонь в просторах E^n, S^n, H^n, S^n×R1, H^n×R^1 розглянуто відображення зсуву уздовж твірних на задану постійну відстань. Доведено, що яка б не була лінійчата поверхня в En, H^n, H^n×R^1, ніяке її відображення зсуву не може бути псевдосферичною конгруенцією, а отже не може породжувати перетворення Біанкі-Беклунда. Встановлено, що для лінійчатої поверхні в S^n, S^n×R^1 відображення зсуву задає псевдосферичну конгруенцію тоді і лише тоді, коли поверхня має нульову внутрішню кривину і постійну від’ємну зовнішню кривину; наведено аналітичний опис вказаних лінійчатих поверхонь S^n, S^n×R^1.

Ключові слова: Псевдосферичні конгруенції

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Лінійчаті поверхні як псевдосферичні конгруенції (англ.) // Журнал математичної фізики, аналіза, геометрії, 2009, Том 5, №.4, С. 359 – 374.,

Ключові слова: псевдосферичні конгруенції

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Аналог перетворення Біанки для двовимірних поверхонь у просторі S^3 х R^1 (рос.) // Математичні замітки, 2011, Том 89, №.6, С. 833 – 845.,

Побудовані перетворення типу Біанки для двовимірних поверхонь постійної від`ємної кривини у просторі S^3 x R^1

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Про двовимірні псевдосферичні поверхні з виродженим перетворенням Біанкі (рос.) // Доклады Национальной академии наук Украини, 2010, 2010, №.6,

Ключові слова: Перетворення Біанкі, псевдосферичні поверхні

В.А. Горькавый, Е.Н. Невмержицкая Аналог перетворення Біанкі для двовимірних поверхонь у простотрі S^3 x R^1 (рос.) // Труды международной конференции "Геометрия «в целом», топология и их приложения", 2010, C.186 – 195,

Ключові слова: Перетворення Біанкі, псевдосферичні конгруенції

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Двовимірні псевдосферичні поверхні з виродженим перетворенням Біанкі (англ.) // Results in Mathematics, 2011, V.60, №.1, P.103 – 116,

Ключові слова: Псевдосферичні підмноговиди, перетворення Біанкі

В.О. Горькавий, О.М. Невмержицька Про двовимірні псевдосферичні поверхні з виродженим перетворенням Біанкі в багатовимірному євклідовому просторі (рос) // Український математичний журнал, Том 63, 2011, с.1461-1468.,

Работа присвячена опису двовимірних псевдосферичних поверхонь з виродженым перетворенням Біанкі в багатовимірному євклідовому просторі.

Горькавий В.О., Невмержицька О.М. Псевдосферична поверхня в R^4 не допускає двох різних перетворень Б'янкі (рос.) // Proc. Intern. Geom. Center, Т.8, №1-2015, стор.34-46,

Доведено, що у випадку коли псевдосферична поверхня в чотиривимірному евклідовому просторі R^4, яка не належить ни якому R^3, допускає перетворення Б'янкі, то це перетворення єдине.

Ключові слова: Перетворення Б'янкі, псевдосферичні поверхні.

Горькавий В. А., Невмержицкая Е. Н. Вырожденное преобразование Бэклунда // Український математичний журнал. http://umj.imath.kiev.ua/article/?lang=ua&article=9164, Том 68, № 1, 2016, С. 38-51,

Введено поняття виродженого перетворення Беклунда для двовимiрних поверхонь у багатовимiрному евклiдовому просторi. Доведено, що якщо поверхня в Rn,n≥4Rn,n≥4, допускає вироджене перетворення Беклунда, то вона є псевдосферичною, тобто має сталу вiд’ємну гауссову кривину. Повнiстю описано псевдосферичнi поверхнi в Rn,n≥4Rn,n≥4, що допускають вироджене перетворення Бьянкi, а також псевдосферичнi поверхнi в Rn,n≥4Rn,n≥4, що допускають вироджене перетворення Беклунда, результуючою кривою якого є пряма.

Ключові слова: перетворення Бьянкi, перетворення Беклунда